CV JAN SLENDERS

 


C.V. DRS. J.A.M. SLENDERS

 

Naam:                          

Jan Slenders (geboren 16 januari 1953 te Budel)

Woonachtig: Antoon Coolenstraat 14, 4942EE Raamsdonksveer

[email protected]

Burgerlijke staat:                 

Gehuwd met Marsia Dinsbach (sedert 1979), drie kinderen: Mirte (1982), Marit (1985)  Nine (1987)

Studie:

Gymnasium-ß aan het Bisschoppelijk College te Weert (1965-1971)

Studie economische en sociale geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit)  (1971-1978)

Te veel cursussen om op te noemen!

Beroep:                        

Student- assistent aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (1972-1978)

Docent geschiedenis aan Scholengemeenschap Nijmegen-West (1976-1978)

Docent geschiedenis en maatschappijleer, en diverse managementfuncties aan het Dongemond college te Raamsdonksveer (1978-heden); momenteel teamleider atheneum 

 

Politieke functies

Lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta (vanaf 2005); lid van het Dagelijks bestuur 2014-2015

Gemeenteraadslid van Geertruidenberg (2010-2018);

Motivatie om me aan te sluiten bij ONS WATER

Het instituut waterschap is ontstaan in de Middeleeuwen en het vormde de oudste vorm van democratie in ons land. Het was samen pompen of verzuipen. Dat is heel lang zo gebleven. De eigenzinnigheid van de waterschappen was een doorn in het oog van de landelijke politiek. Men had er te weinig grip op. Om die reden werd in 2008 het kiesstelsel veranderd en gingen ook landelijke partijen deel uitmaken van de waterschapsbesturen. De opzet was  dat de lijnen in Den Haag werden uitgezet. De planning van de huidige verkiezingen – samen met de verkiezingen van de Provinciale Staten – is ook weer een zet in die richting. De optie opheffen van de waterschappen is zelfs veelvuldig ter sprake geweest. 

ONS WATER is een regionale partij die een duidelijk programma heeft, dat is samen te vatten onder de noemer veiligheid voor de laagste prijs. Het spreekt voor zich dat deze samenvatting te summier is, maar het vormt wel de kern van ons handelen. Dat de belangen van het milieu en de agrarische sector en de industrie soms contrasteren, mag niet leiden tot vooringenomen standpunten. We moeten er samen uitkomen. Dat is een zware opgave en daarbij moet je zo vrij mogelijk zijn. Anders gezegd: zonder de hete adem van Den Haag in je nek te voelen. ONS WATER wordt gevormd door mensen die het water, de mensen en de streek kennen. Daarbij zijn ze allen enorm toegankelijk voor  de burgers van West-Brabant. Wij zoeken de mogelijkheden en laten ons niet afremmen.

De laatste bestuursperiodes zijn wij een gedegen en gerespecteerde partner geweest in het Dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta en dat zullen wij ook in de volgende periode blijven.


Reacties zijn gesloten.