BRIEVEN AAN WATERSCHAPPEN

 


28-01-2022
300 MILJOEN VOOR DE REGIONALE KERINGEN VOOR LIMBURG


15-07-2021
WILLEM VAN HAM


30-03-2021
CONSULTATIE KADERNOTITIE ZEEUWS DELTAPLAN ZOET WATER


30-03-2021
AANPASSINGEN WILHELMINAKANAAL


16-03-2021
WATEROVERLAST “DE NEGEN” OP LANDGOED DE MOEREN


23-12-2020
PRAKTIJKPROEF VOLKERAK-ZOOMMEER


14-09-2020
WATERKERING BIJ RAAMSDONKSVEER, KENMERK W20004


14-09-2020
’T OUDE MAASJE, KENMERK W20003


09-08-2020
VRAGEN DE HEUL, KENMERK W20002


20-01-2020
STUDIEMATERIAAL: DUIKERS, KENMERK W20001


02-12-2019
VRAGEN WATERBEHEER, KENMERK W19006


07-10-2019
REGIE GS EXOTEN/BEVERS/WATERVEILIGHEID, KENMERK W19005.


30-09-2019
SITUATIE DRONGELENS KANAAL, KENMERK W 19004.


02-09-2019
DAGELIJKS BESTUUR WATERSCHAP BRABANTSE DELTA ZONNEPARK EVERTKREEKWEG ROOSENDAAL, KENMERK W19003


28-07-2019
DAGELIJKS BESTUUR WETTERSKIP FRYSLÂN, KENMERK W19002


19-06-2019
VRAGEN INZAKE PROJECTPLAN WATEROVERLAST GRENSSTAAT NISPEN, KENMERK W19001


28-08-2018
STAND VAN ZAKEN KRW DOELEN, KENMERK W18005


18-08-2018
DE WEERBAARHEID VAN DE BOSSEN IN ONS WERKGEBIED, KENMERK18004


29-07-2018
VRAGEN OVER DE AANVOER VAN ZOET WATER, KENMERK 18003


10-01-2018
FOTOWEDSTRIJD, KENMERK 18002


10-01-2018
STUKKEN CWK, KENMERK 18001


08-02-2015
BAGGEREN GROOTE MELANEN, KENMERK 0065


23-01-2015
ADVIES DELTAPLAN ZOETWATER, KENMERK 0064


08-12-2014
OPVOLGING DISCUSSIE IN HET AB VAN 12 NOVEMBER 2014, KENMERK 0063


02-12-2014
ZOUT EN ZOET IN ZEELAND IN KAART GEBRACHT, KENMERK 0062


22-11-2014
ZIJN ER VERSCHILLEN, KENMERK 0061


17-11-2014
REACTIE OP CONCEPT ZIENSWIJZE ONTWERP-RIJKSSTRUCTUURVISIE, KENMERK 0060


07-11-2014
VRAGEN MOGELIJK TOEKOMSTIGE JAARLIJKSE KOSTEN VERBONDEN AAN VZM 2, KENMERK 0059


03-11-2014
VRAGEN MOGELIJK TOEKOMSTIGE JAARLIJKSE KOSTEN VERBONDEN AAN VZM, KENMERK 0058


05-07-2014
UITWERKING ACTIVITEITENBESLUIT, KENMERK 0057


05-07-2014
VERVOLG GEBIEDSCOMMISSIES, KENMERK 0055


05-07-2014
AANBESTEDING WERKZAAMHEDEN WATERGANGEN, KENMERK 0054


15-09-2014
KLACHTEN WATERSPORTONDERNEMERS, KENMERK 0053


25-08-2014
BRUGBEHEER, KENMERK 0052


05-07-2014
VRAGEN INTENTIEVERKLARING VAN EINDHOVEN – 0051


10-06-2014
VERPACHTING – 0050


01-06-2014
VRAGEN OECD STUDIE – 0049 


Onze lijsttrekker Louis van der Kallen was vanaf januari 2009 tot februari 2014 lid van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens de fractie Ons Water/ West-Brabant Waterbreed. Dit is de reden dat er in die vijf jaren geen brieven zijn geschreven aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap


22-11-2008
STEMBUREAU BRABANTSE DELTA INZ. VERKIEZINGEN 3 – 0048


16-11-2008
STEMBUREAU BRABANTSE DELTA INZ. VERKIEZINGEN 2 – 0047


15-11-2008
DB BRABANTSE DELTA, INZ. SAMENWERKING – 0046


14-11-2008
STEMBUREAU BRABANTSE DELTA INZ. VERKIEZINGEN – 0045


10-11-2008
DB BRABANTSE DELTA INZ. BLEEKLOOP – 0044


10-11-2008
AB BRABANTSE DELTA INZ. AANBESTEDINGEN – 0043


29-09-2008
DB BRABANTSE DELTA INZ. KRW MAAS – 0042


29-09-2008
DB BRABANTSE DELTA INZ. WATER IN BEELD – 0041


15-09-2008
MOTIE INZ. PRIMAIRE WATERKERINGEN – 0040


15-09-2008
AB BRABANTSE DELTA INZ. DELTA COMMISSIE – 0039


02-09-2008
DB BRABANTSE DELTA INZ. DIJKBEHEER – 0038


20-08-2008
DB BRABANTSE DELTA INZ TTIW/WETSUS – 0037


07-07-2008
DB BRABANTSE DELTA INZ. OVERWEGINGEN STROOMGEBIED DE SCHELDE – 0036


26-06-2008
DB BRABANTSE DELTA INZ. BEREIKTE RESULTATEN – 0035


22-04-2008
DB BRABANTSE DELTA INZ. BESTUURSEXPERIMENT – 0034


03-01-2008
DB BRABANTSE DELTA INZ. INVENTARISATIE – 0033


08-12-2007
DIJKGRAAF BRABANTSE DELTA INZ. ONVERENIGBAARHEID FUNCTIES – 0032


10-11-2007
DB BRABANTSE DELTA INZ. BENCHMARK WEBSITES – 0031


31-10-2007
DB BRABANTSE DELTA INZ. A4 – 0030


31-10-2007
DB BRABANTSE DELTA INZ. WVO – 0029


24-10-2007
DB BRABANTSE DELTA INZ. WATERTOETS – 0028


25-08-2007
DB BRABANTSE DELTA INZ. NORMEN WATERBERGING – 0027


07-07-2007
MOTIE AB INZ AANBESTEDINGSBELEID – 0026


10-05-2007
DB BRABANTSE DELTA INZ. INNING TEVEEL BETAALDE WOZ-KOSTEN – 0025


20-03-2007
DB BRABANTSE DELTA INZ. BEGROTINGSVERGELIJKING 2006 – 0024


24-02-2007
DB BRABANTSE DELTA INZ. EVIDES PROJECTEN – 0023


11-12-2006
DB BRABANTSE DELTA INZ. WATERTOETS – 0022


11-12-2006
DB BRABANTSE DELTA INZ. UITWERKING UITGANGSPUNTEN WATERTOETS – 0021


11-09-2006
DB BRABANTSE DELTA INZ. HANDHAVING BESTEMMINGSPLAN – 0020


26-08-2006
DB BRABANTSE DELTA INZ. KIERBESLUIT – 0019


15-07-2006
DB BRABANTSE DELTA INZ. DEELGEBIEDSRAPPORTAGE – 0018


01-04-2006
AB BRABANTSE DELTA INZ. SALARIS DB LEDEN – 0017


29-03-2006
DB BRABANTSE DELTA INZ. VOLKERAK-ZOOMMEER AFWENTELEN – 0016


28-02-2006
DB ZEEUWSE EILANDEN INZ. VOLKERAK-ZOOMMEER – 0015


28-02-2006
DB BRABANTSE DELTA INZ. VOLKERAK-ZOOMMEER – 0014


01-08-2005
DB RIVIERENLAND INZ. KRW RIJN-WEST – 0013


01-08-2005
DB RIVIERENLAND INZ. BEGROTINGSVERGELIJKING 2005 – 0012


01-08-2005
DB BRABANTSE DELTA INZ. BEGROTINGSVERGELIJKING 2005 – 0011


01-08-2005
DB ZEEUWSE EILANDEN INZ. BEGROTINGSVERGELIJKING 2005 – 0010


18-07-2005
DB RIVIERENLAND INZ. PKB RUIMTE VOOR DE RIVIER – 0009


18-07-2005
DB BRABANTSE DELTA INZ. PKB RUIMTE VOOR DE RIVIER – 0008


13-07-2005
DB RIVIERENLAND INZ. KRW MAAS – 0007


13-07-2005
DB BRABANTSE DELTA INZ. KRW MAAS – 0006


14-05-2005
DB BRABANTSE DELTA INZ. KRW SCHELDE – BERGSE HAVEN – 0004


28-03-2005
DB BRABANTSE DELTA INZ. ARCHEOLOGIE – 0003


13-02-2005
DB BRABANTSE DELTA INZ. HANDHAVEN – 0002


12-02-2005
DB BRABANTSE DELTA INZ. BEDENKINGEN KEUR – 0001


 

Reacties zijn gesloten.