ZOUT EN ZOET IN ZEELAND IN KAART GEBRACHT, KENMERK 0062

 


Bergen op Zoom, 2 december 2014

 

Aan het Dagelijks Bestuur van het

Waterschap Brabantse Delta

Per e-mail

 

Betreft:          Zout en zoet in Zeeland in kaart gebracht, kenmerk 0062

 

Geacht Dagelijks Bestuur, 

Onder verwijzing naar het artikel onder de link https://www.technischweekblad.nl/zout-en-zoet-in-zeeland-in-kaart.387778.lynkx komt de vraag op: wordt het geen tijd een dergelijk onderzoek ook in West-Brabant te laten uitvoeren? De fractie Ons Water/Waterbreed acht het raadzaam om ook in ons werkgebied te komen tot een goede nulpuntmeting van de huidige verzilting van gronden en grondwateren, om na verzilting van het Volkerak-Zoommeer op termijn te kunnen zien, of, hoe en tot hoever de invloed van een verzilt Volkerak-Zoommeer gaat reiken.  

In afwachting van uw handelen,

hoogachtend, 

Namens de fractie Ons Water/Waterbreed

L.H. van der Kallen  

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *