BRIEVEN AAN ANDEREN

 


14-09-2020
MIJN INBRENG IN DE DIGITALE CONSULTATIE OVER HET ADVIES GEBORGDE ZETELS IN WATERSCHAPSBESTUREN


10-03-2015
VERZILTING ANTWERPS KANAALPAND, KENMERK LK/0066


27-09-2014
ZIENSWIJZE OP DE ONTWERP-RIJKSSTRUCTUURVISIE GREVELINGEN EN VOLKERAK-ZOOMMEER EN BIJBEHORENDE STUKKEN, KENMERK LK/0062


27-09-2014
GEDEPUTEERDE STATEN NRD BRABANT INZ. BESTUURLIJKE HERINRICHTING, KENMERK 0056


30-10-2009
LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER INZ. ZOET-ZOUT 2 – A026


11-05-2009
INSPRAAKPUNT ONTWERP NATIONAAL WATERPLAN INZ. INSPRAAKREACTIE ONW – A025


14-04-2009
LEDEN TWEEDE KAMER INZ. VERZILTING – A024


19-04-2008
DEELNEMERS AAN HET BESTUURLIJK OVERLEG KRAMMER VOLKERAK INZ. ZOET-ZOUT-CENTRALE – A023


02-02-2008
GEMEENTEN IN HET WERKGEBIED BRABANTSE DELTA INZ. GROENDAKEN – A022


31-01-2008
B&W GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INZ. IGA – A021


19-12-2007
GEMEENTERAAD VAN BERGEN OP ZOOM INZ. INTERPELLATIE SAMEN MET DHR. WITHAGEN – A020


07-11-2007
INSPRAAKPUNT V & W INZ. STARTNOTITIE VOLKERAK-ZOOMMEER – A019


15-10-2007
DE KROON INZ. INTERPRETATIE WATERSCHAPSWET – A018


15-10-2007
GS NOORD BRABANT INZ. INTERPRETATIE WATERSCHAPSWET – A017


25-08-2007
B&W GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INZ. GRONDWATERBELEID – A016


06-02-2007
STAATSSECRETARIS VERKEER EN WATERSTAAT INZ. VOLKERAK-ZOOMMEER – A015


11-12-2006
VROM INSPECTIE ZUID INZ. WATERTOETS – A014


11-12-2006
MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT INZ. WATERTOETS – A013


17-10-2006
TWEEDE KAMER FRACTIES INZ. KIERBESLUIT – A012


25-07-2006
B&W GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INZ. VLEERMUIZEN – A011


10-04-2006
B&W GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INZ. SAMENWERKING INNING BELASTINGEN – A010


08-04-2006
B&W GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INZ. VOLKERAK-ZOOMMEER – A009


28-02-2006
B&W GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INZ. VOLKERAK-ZOOMMEER – A008


18-07-2005
INSPRAAKPUNT V&W INZ. PKB RUIMTE VOOR DE RIVIER – A007


06-07-2005
B&W GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INZ. PRESENTATIES – A006


09-06-2005
PARLEMENTARIËRS INZ. KRW – A005


09-05-2005
B&W GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INZ. WATERVRAGEN – A004


02-03-2005
KAMERS VAN KOOPHANDEL INZ. KRW – A003


26-02-2005
B&W GEMEENTE BERGEN OP ZOOM INZ. WATERKETEN – A002


27-12-2004
INSPRAAKPUNT V&W INZ. VOLKERAK-ZOOMMEER – A001


 

Reacties zijn gesloten.