WIE ZIJN WIJ

 


WIE ZIJN WIJ?

 

Ons Water is een kiesvereniging in de klassieke zin van het woord. Een vereniging voor het stellen van kandidaten, in dit geval voor de waterschapsverkiezingen.

Omdat de wetgeving rond waterschapsverkiezingen is veranderd van een personenstelsel naar een lijstenstelsel en de wetgever gemeend heeft aan deze lijsten soortgelijke eisen te moeten stellen als aan politieke partijen, is Ons Water opgericht. Het doel van Ons Water is kandidaten zonder binding aan een aan de waterschapsverkiezingen deelnemende (landelijke) politieke partij de mogelijkheid te bieden zich via de lijst van Ons Water kandidaat te stellen voor het bestuur van het waterschap.

Wij werken in het bestuur van het waterschap Brabantse Delta in één fractie samen met West-Brabant Waterbreed.

Ons Water:

Fractieleden:

Louis van der Kallen, Bergen op Zoom
Betty Goos, Breda
Linda Jorissen-Oomen,
Jan Slenders, Raamsdonksveer

Steunfractieleden:

Aydin Akkaya, Bergen op Zoom
Domien van den Berg, Made
John Vrinds, Roosendaal
Abdelaziz Danjaoui, Bergen op Zoom

West-Brabant Waterbreed:

Fractieleden:

Niels Mureau, Wagenberg
Ad Wijnen, Hoeven
Jan Kavelaars, Dinteloord

Steunfractieleden:

Betsy de Kock, Bergen op Zoom
Clasien de Regt, Etten-Leur
Leo Peters, Tilburg

Assistent:

Marcel Mulder


Reacties zijn gesloten.