PROGRAMMA 2019-2023

 


Programma 2019-2023

Ons Water is een onafhankelijke lijst, van personen die ieder, met soms eigen aanvullende programmapunten, een persoonlijke campagne voeren. Zij geven daarmee invulling aan de functionele democratie die de waterschappen onderscheiden van de algemene politiek/bestuurlijke organen als gemeenten en provincies. Ons Water is niet gebonden aan een landelijke politieke partij of enig andere ideologische beweging. Transparantie en integriteit zijn voor ons de uitgangspunten van ons handelen.

Wij willen er zijn voor burgers en bedrijven. Het verkiezingsprogramma geeft onze visie op hoofdlijnen.

De gemeenschappelijke elementen zijn:

  • Veiligheid van onze dijken is prioriteit nummer één.
  • Het nemen van verantwoordelijkheid voor het heden zonder toekomstige generaties te belasten met de kosten en andere lasten, zoals een verslechterend milieu.
  • Het vinden van een goede balans tussen de drie P’s: planet, people, profit, oftewel de balans tussen milieu-sociaal-economisch rendement. Hierbij is aandacht voor de potenties van het water ten behoeve van toerisme, recreatie en watersport mede leidend. We beseffen dat voor ieder van de kandidaten ‘de balans’ een andere kan zijn.
  • Het aanpakken van de monopolistische houding van het waterschap, zodanig dat het ertoe leidt dat niet iedere keer het wiel opnieuw uitgevonden behoeft te worden.
  • Het streven naar meer efficiëntie bij het Waterschap Brabantse Delta, waardoor de kosten voor de burger en het bedrijfsleven lager kunnen worden, oftewel maximaal nut met minimale kosten.
  • Noodzakelijke prioriteitstellingen dient te gebeuren op basis van een risicoanalyse.
  • Gemeenten en Waterschappen moeten intensiever met elkaar samenwerken om de kosten van een goed waterbeheer zo laag mogelijk te houden.

 

Reacties zijn gesloten.