VERVOLG GEBIEDSCOMMISSIES, KENMERK 0055

 


Bergen op Zoom, 22 september 2014

 

Aan het Dagelijks Bestuur van het

Waterschap Brabantse Delta

Per e-mail

 

Betreft:          vervolg gebiedscommissies, kenmerk 0055

 

Geacht Dagelijks Bestuur,

Het waterschap was in het verleden betrokken bij de gebied/reconstructiecommissies. Nu lijkt er op dat gebied binnen ons waterschap niets meer te gebeuren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld in het Boven-Dommel gebied waar het waterschap de Dommel één van de oprichters is van de gebiedscoöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel i.o. met als oogmerk samen met andere overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties te komen tot op streekontwikkeling gebiedsgerichte initiatieven.

Hoe is de stand van zaken in ons werkgebied inzake de voortzetting, in welke vorm dan ook, van het werk van de voormalige gebied/reconstructiecommissies en welke rol vervult het waterschap daarin?

In afwachting van uw beantwoording,

hoogachtend,

Namens de fractie Ons Water/Waterbreed

L.H. van der Kallen