RADIO INTERVIEW PETITIE VOLKERAK-ZOOMMEER

 

| 13-10-2014 | 19:56 uur |


Interview met Zuidwest FM naar aanleiding van de start van de petitie ‘Stop de verzilting’ (tevens copyright houder)