OVER WATER – 110

 

| 23-09-2017 | 11.15 uur |


 

OVER WATER – 110

 

18 september
Twee PHO’s over: de Westelijke Langstraat en over een mogelijke wegaanleg in Waalwijk over een persleiding.

Bestuurlijk overleg met wethouder Johan de Beer van de gemeente Zundert. Agendapunten waren onder andere: de samenwerking, de gebiedsprojecten Weerijs Zuid en Turfvaart Bijloop, de voortgang in de EVZ realisaties, klimaatadaptatie en het boomteelt business center.

In de middag in Zevenbergen een overleg over de restauratie van de Keenesluis. Met vertegenwoordigers van de stichting de Keenesluis

19 september
DB met o.a. de agendapunten: de managementletter 2017-3, de financiële bijdrage klimaatinstituut, leerproces en communicatie rond het evaluatie participatieproces project dijkversterking Geertruidenberg/ Amertak en de portefeuilleverdeling.

In de middag een gesprek met een onderzoeker van GovernEUR in het kader van de evaluatie participatieproces project dijkversterking Geertruidenberg/ Amertak.

21 september
Portefeuillehoudersoverleg ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Hart van Brabant in Qlubhouse te Tilburg met als agendapunten onder andere: huisvesting arbeidsmigranten, uitgangspunten regionale agenda wonen, startnotitie woonbehoeftenonderzoek en het natuurbod Hart van Brabant.

In de middag het portefeuillehoudersoverleg ROV/EZ&RT met o.a. gedeputeerde Erik van Merrienboer, met als onderwerpen onder andere: leisure, logistiek, smart industry, huisvesting arbeidsmigranten, klimaatadaptatie pilot vraaggericht ontwikkelen bedrijventerreinen, de ruimtelijke economische agenda en de gebiedsopgave Loonse en Drunense Duinen.

Louis van der KallenVoeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *