CV WIEBO DE BOER

 


 

Persoonlijke gegevens

Ir. W.(Wiebo) J.H. de Boer

Geboren te Groningen op 27 maart 1954

Opgegroeid op het platteland van Friesland

Gehuwd en vader van 3 zonen 

Wonende te Roosendaal

[email protected]

[email protected]

 

Opleiding

1966-1972: HBS-B te Drachten

1972-1979: Wageningen Universiteit & Research Centrum (WUR)

Registertaxateur Landelijk Vastgoed

 

Functies en werkervaring

1979-1980: Militaire dienst (officiersopleiding) 

1980-1987: Verschillende functies van beleidsmedewerker bij Ministerie van LNV 

1987-1989: Inspecteur dienst Domeinen te Goes (Ministerie van Financiën) 

1989-1994: Hoofd van de vestiging Domeinen te Goes (voor Zeeland, West-Brabant en Goeree- Overflakkee) 

1994-2001: Plv. directeur Regionale Directie Domeinen Zuid te Breda (Zeeland, N-Brabant, Limburg) en tevens Afdelingshoofd 

2001-2007: Adjunct-directeur Regionale directie Domeinen Zuid
Voorzitter landelijke Kenniskring Milieu (5 jaar)
Voorzitter Kenniskring Landelijk en Stedelijk gebied (2 jaar) 

2003-2007 Lid van de Ondernemingsraad 

2007-2009: Projectleider bij het GOB (Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf) van het Ministerie van VROM

2009- heden: Projectleider bij het Rijksvastgoed en -Ontwikkelingsbedrijf (vanaf 1-7-2014 Rijksvastgoedbedrijf) van het Ministerie van BZK

 

Bestuurlijke functies en ervaring

1989-1993: Voorzitter van het interprovinciale waterschap Hogerwaardpolder 

1993-1994: Lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland namens de fractie Ongebouwd 

1997-2002: Lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Scheldekwartier namens de fractie Gebouwd 

2002- 2003: Lid van het voorlopig Algemeen Bestuur van de gefuseerde waterschappen in West-Brabant (Land van Nassau, Dongestroom, Scheldekwartier en het Hoogheemraadschap W-Brabant) voor de fractie Gebouwd 

2003-2007: Lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens de fractie Gebouwd 

2007- heden: Lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens de fractie Ons Water 

2007- heden: Lid van de Commissie Financiën van het Waterschap Brabantse Delta

 

Hobby’s

Motorrijden

Kamperen

Literatuur en boeken

Badminton

Schaken

 

Resumé

Opleiding, kennis en ervaring sluiten zeer goed aan op een functie binnen de waterschapswereld. Naast inhoudelijke en bestuurlijke ervaring, heb ik veel gebiedskennis opgebouwd. Dit is voor het functioneren als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, waarvoor ik mij verkiesbaar heb gesteld, van groot belang.   

Lees hier mijn programmapunten