FARID EL-KHASSIM


Beste vrienden,

Ik heb besloten om mijzelf verkiesbaar te stellen voor de Waterschapsverkiezingen. Ik sta op de kandidatenlijst van “Ons Water”.

Ik zou het echt ongelooflijk leuk vinden als jullie massaal op mij gaan stemmen maar belangrijker nog op de nummer 1 van Ons Water Louis van der Kallen.

Het is belangrijk dat ons drinkwater veilig, betaalbaar blijft. Tevens is het belangrijk dat onze dijken en water invloeden goed van kwaliteit blijven zodat we in ons waterland veilig zijn en blijven.

Ons Water staat voor drinkwater, veiligheid en duurzaam waterbeleid.


JOHN MATHIJSSEN


JOHN MATHIJSSEN: 58 jaar

Calfven, Ossendrecht

Ik ben al vanaf 2012 politiek actief in de gemeente Woensdrecht en begaan met alles wat er nodig is voor een goed woon- en leefklimaat. De reden dat ik me beschikbaar heb gesteld is dat water daarbij een essentiële rol speelt.

Ik volg Louis van der Kallen, die voor mij een specialist is op het gebied van alles wat met water te maken heeft, al een aantal jaren. Zijn enthousiasme en kennis zijn van dien aard, dat we met z’n allen daar nog jarenlang profijt kunnen hebben.

Ik vind dat in het bestuur van het waterschap kennis en ervaring belangrijker zijn dan de invloed van landelijke partijen.

Met mijn plek op de kandidatenlijst steun ik Louis voor het behoud van ons prachtige Brabant.


JAN VAN GROOS


Naam                         

Jan van Groos (geboren 11 november 1960 te Goirle)

Woonachtig: Mr van Coothstraat 71, 5141 ER Waalwijk

[email protected]

 

Burgerlijke staat               

Getrouwd met Marion (sedert 1986), drie dochters: Suzanne (1990), Evelien (1992) & Judith (1996)

Twee kleinkinderen: Noud (2017) & Saar (2019)

 

Studie

Gymnasium- ß aan ‘RSG Koning Willem II’ te Tilburg (1973-1979)

Evangelische Hogeschooljaar te Amersfoort (basisjaar 1979-1980)

Algemene economie aan Erasmus Universiteit te Rotterdam (1980-1988)

 

Beroep                       

Docent Economie aan Guide de Brès te Amersfoort (1985-1988)

Docent Economie aan Willem van Oranje College te Waalwijk (1989-1995)

Adjunct-directeur Tweede fase bij Willem van Oranje College (1995-2006)

Wethouder gemeente Waalwijk (2006-2018) met Financiën; Openbare werken waaronder riolering; Verkeer, vervoer en waterstaat; Duurzaamheid en energiebesparing (oprichting energiecoöperaties) in de portefeuille + Coördinerend waterwethouder

Docent Economie aan Commanderij College te Gemert (2018-2021)

Docent Economie bij opleiding Bestuurskunde aan Avans Hogeschool te Den Bosch (2021-heden) 

 

Politieke functies

Lid Provinciale Staten Noord-Brabant namens SGP-RPF-GPV (1995-1999)

Burgerlid Provinciale Staten Noord-Brabant ChristenUnie-SGP (2003-2007 + 2022–heden)

Gemeenteraadslid te Waalwijk namens de ChristenUnie (2000-2006 + 2018-heden)

 

Bestuurlijke functies

  1. lid van verbondsbestuur GMV (1994-2003)

  2. voorzitter Regionaal Sectorenoverleg Jeugdzorg West-Brabant (1999-2003)

  3. ouderling van de Gereformeerde kerk te ‘s-Hertogenbosch (2007-2011 + 2015-2019)

  4. voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bergsche Maasveren (2008-2018)

  5. vicevoorzitter stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie & Duurzaamheid;

  6. voorzitter werkeenheid Hart van Brabant Samenwerking waterketen (2013-2018)

  7. voorzitter Regionale Energiestrategie Hart van Brabant (2014-2018)

 

Motivatie om me te kandidaat te stellen voor ONS WATER

Water is voor mij het meest bijzondere natuurelement. Zonder water kunnen we niet leven. We drinken het en koken er eten in. Zonder water zijn er ook geen dieren en planten, hebben we geen groenten en fruit. Mensen bestaan voor 60% uit water. Kortom: water is leven. Maar te veel water is levensbedreigend. We kunnen erin verdrinken. Stromend water kan verwoestend zijn. Water kan elektriciteit geleiden. Via water kunnen dodelijke bacteriën zich verspreiden.

Het waterschap houdt zich met veel van deze wateraspecten bezig: waterveiligheid (bescherming door dijken), waterkwantiteit (niet te veel maar ook niet te weinig) en waterkwaliteit (schoon water in sloten, rivieren, meren en beken; zuiveren van rioolwater; vervuilende stoffen uit het water houden). Veiligheid is wat mij betreft het belangrijkste aspect. Toch is het geen doen om ervoor te zorgen dat de kans op een overstroming 0% is. Dat is te duur – de waterschapslasten moeten door alle burgers worden opgebracht – en gaat vaak ten koste van de natuur. Ons Water is een partij die de juiste balans zoekt tussen bescherming, natuur en lasten. Daarvoor zet ik mij graag voor in.


THEO DE JONG, BERGEN OP ZOOM


Even voorstellen.

Ik ben Theo de Jong en ik ben 60 jaar oud. Naast mijn werkzaamheden, als SP-raadslid in de gemeente Bergen op Zoom, heb ik grote affectie met de natuur en cultuurlandschap op de Brabantse Wal. Terugkijkend zie je hoe het landschap en ook de natuur is veranderd als gevolg van de economische vooruitgang. Hiermee moeten we zorgvuldig omgaan en goed waterbeheer is daarom ook een prioriteit.

 

Waarom het Waterschap?

Water is een eerste levensbehoefte voor mens, dier en natuur.

Het vinden van een goede balans tussen watergebruik, grondwaterspiegel, afwateren of vasthouden vind ik uitermate belangrijk.

We merken duidelijk dat het klimaat veranderd en dat de schaal steeds vaker uitslaat van het ene uiterste naar het andere. Hittestress en verdroging moet teruggedrongen worden en daar tegenover staat mogelijk extreem veel wateroverlast.

Het is en blijft een lastige opgave. We hebben de kennis in huis om ons waterbeheer goed in te richten. Het is dus belangrijk door samenwerking een goede balans te bereiken.

Goed beheer zal uiteindelijk ook bijdragen aan een goed klimaat in de toekomst.

Het is in het belang van ons allemaal en de generaties na ons.

Daarom; Stem ‘ONS WATER’!

Theo de Jong.


 

ELLY VAN DE RIET – BARTELS


Ik ben Elly van de Riet.

Ik ben woonachtig in Bergen op Zoom.

Ik ben moeder van 2 kinderen.

Samen met mijn man hebben wij camping de Dassenplas te Bergen op Zoom.

Van april tot oktober ben ik altijd druk met mensen.

Ik ben tevens ook een paarden coach. Met onze shetlander help ik mensen van jong tot oud. Dat doen we buiten in de natuur. Of met de deelnemers lopen we een stuk over het natte laarzen pad of langs de Dassenplas. In de rust, wat heel bijzonder is om te wandelen met weinig geluid.

Behalve dat van de vogels.

Ik sta op plek 19 van lijst 2 Ons Water.


 

HANNEKE WILLEMSTEIN


Hanneke Willemstein
Hanneke (1976) is sinds 2014 actief als gemeenteraadslid voor lokale partij GBSV in Alphen-Chaam de laatste jaren ook fractievoorzitter. Ze werkt als zelfstandig journalist en redacteur voor diverse opdrachtgevers. Hanneke heeft oog voor de mens achter het verhaal. Ook heeft ze warme belangstelling voor alles wat met kunst en cultuur te maken heeft en was ze onbezoldigd actief voor verschillende organisaties op dat gebied. Haar politieke motivatie is het (mee)bouwen aan een zelfbewuste samenleving.

Hanneke woont met haar man en vier kinderen in Chaam.

„Ik stel me verkiesbaar voor het waterschap omdat ik het belangrijk vind om beter voor onze kwetsbare omgeving te zorgen. Het waterschap klinkt vaak als een ver-van-mijn-bed-instantie, maar is voor onze huidige én toekomstige generaties ontzettend relevant. Het waterschap heeft o.a. als taken te zorgen voor droge voeten en voldoende schoon water. Daarnaast is natuurbeheer een belangrijk speerpunt. ‘Ons Water’ is niet gebonden aan een landelijke politieke partij of enig andere ideologische beweging. Transparantie en integriteit zijn voor ons de uitgangspunten van ons handelen. Wij willen er zijn voor burgers en bedrijven. Om onze doelen te bereiken is, naast intensievere samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten, voor mij participatie erg belangrijk.

Met een van huis uit maatschappelijke betrokkenheid vind ik dat we samen verantwoordelijk zijn voor de wereld waarin we leven. Alleen commentaar leveren vanaf de zijlijn is dus te makkelijk; dan moet je er zelf ook iets aan doen. Mede hierdoor kwam ik in 2014 in de gemeenteraad van Alphen-Chaam voor de lokale partij GBSV Chaam. Raadslid ben ik nog steeds met veel energie en plezier. Vorig jaar ben ik benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Een hele interessante taak die ik enthousiast ben aangegaan. Wat ik belangrijk vind, is dat er vertrouwen is in de politiek, of beter gezegd: dat dit vertrouwen weer terug kan komen. Democratie werkt naar mijn idee het beste als volksvertegenwoordigers elkaar aanvullen. Ik wil binnen het waterschap op het gebied van burgerbetrokkenheid en -participatie graag meer invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid voor inwoners bij het omgaan met hun leefomgeving. Daarnaast zet ik me graag in voor een duurzame balans tussen mens en wereld, voor onze generatie én de generaties na ons.

Kortom, ga stemmen op 15 maart 2023, kies ‘Ons Water’ lijst 2 nummer 6: Hanneke Willemstein


Meer over mij weten?

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/hanneke-willemstein-497a1912/

Facebook:
https://www.facebook.com/hanneke.willemstein/


KANDIDATEN 2023


kallen van der louis01. LOUIS VAN DER KALLEN, BERGEN OP ZOOM


02. JAN SLENDERS, RAAMSDONK


03. JOHN VRINDS, ROOSENDAAL


04. MR. BETTY GOOS, BREDA 

 

 


05. HANS KOCX, BREDA


06. HANNEKE WILLEMSTEIN, CHAAM


07. LINDA JORISSEN-OOMEN, WERNHOUT 


8. PETER VERSCHUREN, RAAMSDONK


9. HANS VAN BRENKELEN, ZEVENBERGSCHEN HOEK


ooms chris10. CHRIS OOMS, LEPELSTRAAT

 


11. JAN VAN GROOS, WAALWIJK


12. CORNE WELTEN, LAGE ZWALUWE


RAADSLEDEN 2014_201813. HENK VAN KOMEN, KAATSHEUVEL 


hermus piet14. PIET HERMUS, ZEVENBERGSCHEN HOEK 


15. SELIN KARAR, BERGEN OP ZOOM


16 PETRA GROENEWEGEN-DE MÖNNINK, ETTEN-LEUR


17. ADRIENNE VAN GORP-ADAM, RIEL


18. DOMIEN VAN DEN BERG, MADE


19. ELLY VAN DE RIET – BARTELS, BERGEN OP ZOOM


borm wil20. WIL BORM, ETTEN-LEUR


IMG_711821. MARC AUGUSTIJN, HOOGERHEIDE


22. JOHN MATHIJSSEN, OSSENDRECHT


23. MONIQUE VAN OORSCHOT- GOOSSENS, BERGEN OP ZOOM


24. CEES VAN GILS, ETTEN-LEUR


25. JOHN VAN GORP, RIEL


26. ERIK VAN WERKHOVEN, HALSTEREN


juten piet27. PIET JUTEN, BERGEN OP ZOOM 

 


28. FARID EL-KHASSIM, BERGEN OP ZOOM


29. THEO DE JONG, BERGEN OP ZOOM


PETRA GROENEWEGEN-DE MÖNNINK


Petra Groenewegen-de Mönnink (07-11-1949),
Grauwe Polder 58,
4876NB Etten-Leur.


Opleiding:
commerciële economie (niet afgemaakt),
diverse managementtrainingen en leergangen voor bedrijf en politiek.


Werkervaring:
DGA Inter Baarslag Hardenberg BV,
Inter Baarslag Hardenberg BV.

Aard van het bedrijf:
internationaal en nationaal transport, op- en overslag.

Bedrijfsactiviteiten:
transport binnen Europa,
daarnaast op- en overslag van goederen.

Specialisme:
volumetransporten,
tevens adviesbureau voor transport en logistieke zaken.

Functies binnen het bedrijf:
financieel directeur (DGA) Inter Baarslag Hardenberg BV,
Directeur Inter Baarslag advies.

Duur 45 jaar:
1975 – heden,
locatie Hardenberg, Overijssel, Nederland,
transport en overslag en beheer onroerend goed.


Nevenfuncties:
Lokaal Brabant,
bestuurslid van 2020 tot heden.

Seniorenraad Etten-Leur,
lid van 2022 tot heden.

CCR Surplus,
voorzitter vanaf april 2022 tot heden.

Lid dagelijksbestuur:
oudheidkundekring JanutenHoute,
voorzitter commissie PR en Communicatie,
maart 2017 – dec 2019 (1 jaar en 9 maanden).

Raadslid VVD:
VVD Hardenberg,
2016 – 2018 (2 jaar),
locatie Hardenberg, Overijssel, Nederland.

Bestuurslid:
World Trade Center ( WTC ) Hengelo,
2009 – 2017 (8 jaar).

Bestuurslid algemeen adjunct:
Hospice Havezathe Hardenberg/Dalfsen,
2009 – 2016 (7 jaar).

Werd lid van de VVD fractie in 2006,
fractievoorzitter Liberaal Hardenberg:
Gemeente Hardenberg,
2007 – 2016 (9 jaar).

Als raadslid in de gemeente Hardenberg zet ik mij in voor meer transparantie voor burgers. Het moet duidelijk zijn wat wij als gemeente doen en waarom wij bepaalde keuzes maken. Ik ben er voor de burgers en via de website www.liberaalhardenberg.nl kunt u op de voet volgen waar wij mee bezig zijn en zelf onderwerpen aandragen.

Lid Raad van Toezicht:
Alfa-college,
2003 – 2012 (9 jaar).

Lid van de Raad van Toezicht. Koersbepalen, onderwijs op MBO niveau op kwaliteit toetsen en de aansluiting van de opleiding op de praktijk te verbeteren.

 

Talkshowhost:
RTV Hardenberg,
2005 – 2012 (7 jaar).

Programmamaker, samensteller, interviewer. 
Mijn doel bij het interviewen is om net dát stukje extra te laten zien van iemand. Wat beweegt iemand, wat schuilt er achter de keuzes in iemands leven en welke dromen zijn er?

Lid van raad van Toezicht:
SUTC – Stichting Uniforme Transport Code,
2003 – 2012 (9 jaar).

 

Voorzitter:
Overijssels Platform Verkeer en Vervoer,
1997 – 2011 (14 jaar).

Het OPVV behartigt de belangen van werkgeversorganisaties op het gebied van infrastructuur in Overijssel. Dit in samenwerking met de provinciale en gemeentelijke overheden.

Bestuurslid:
SOOB,
2000 – 2011 (11 jaar).

Stichting Opleiding en Ontwikkeling Beroepsgoederenvervoer zet zich in voor gedegen opleidingen en houdt zich bezig met relevante ontwikkelingen in de transportsector.

Lid van raad van bestuur:
sVa / Stichting Vervoeradres,
2003 – 2011 (8 jaar).

Namens TLN lid van de raad van Commissarissen:
BVA Beurtvaartadres,
2003 – 2011 (8 jaar).

 

AB en DB lid:
Transport en Logistiek Nederland,
1996 –  2007 (11 jaar).

Als transportondernemer DE plek om mee te denken over de koers van de organisatie en het transportbeleid (nationaal en internationaal) mede te bepalen.
Zowel als Algemeen Bestuurslid als Dagelijks Bestuurslid heb ik met veel plezier de belangen behartigd van de sector.

Vicevoorzitter:
Kamer van Koophandel Zwolle,
1999 – 2006 (7 jaar),
locatie Zwolle, Overijssel, Nederland.

Vicevoorzitter:
ETT,
2000 – 2005 (5 jaar),
locatie Enschede, Overijssel, Nederland.

Vicevoorzitter en voorzitter:
IKH Industriële Kring Hardenberg,
2000 – 2004 (4 jaar).

AB lid:
VNO-NCW,
1995 – 2000 (5 jaar).

Als voorzitter van de Unie voor Vrouwelijke Ondernemers maakte ik deel uit van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW.
Een hele interessante periode waarbij ik veel ervaring heb opgedaan met de vele onderwerpen die op ondernemersgebied spelen. Daarnaast leverde het een groot, divers netwerk op.

 


Eigenaar:
Inter Baarslag PR en Communicatie,
mei 2003 – mei 2012 (9 jaar).


Bestuursfuncties in Periode 1990 tot 2000:

NCOV Algemeen bestuur,
algemeen bestuurslid.

UVON Unie voor vrouwelijke ondernemers Nederland,
voorzitter.

FCEM Wereld Organisatie voor Vrouwelijke Ondernemers,
algemeen bestuurslid.     

Vechtdal College (brede middelbare scholengemeenschap),
algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

Arachne (Vrouwenadviesbureau overheid),
algemeen bestuurslid.

WVM (VNO-NCW Overijssel),
algemeen bestuurslid.

IWA (Instituut werkeloosheids- en achterstandsvraagstuk),
algemeen bestuurslid.

SER Euregio,
algemeen bestuurslid.

VVD Kamercentrale Overijssel,
dagelijks bestuurslid  (vorming en scholing).

TLN Regio Midden,
algemeen bestuurslid.


 

PETER VERSCHUREN

 


Als broccoliteler en aspergeteler zie ik dat water een steeds belangrijker issue aan het worden is. Jaarlijks hebben we in de bedrijfsvoering te maken met schade door extreme wateroverlast en/of droogte. Deze problematiek vraagt om een hernieuwde visie op de inrichting van het watersysteem.

Sinds de verkiezingen in 2022 ben ik gemeenteraadslid voor de progressieve partij Morgen! in de gemeente Geertruidenberg. Water staat daar in toenemende mate hoger op de agenda omwille van klimaatadaptatie. Wat mij betreft nog niet hoog genoeg. Ik zie veel overlap en synergievoordelen met het waterschap vanuit beide posities.

Bij het waterschap Brabantse Delta wil ik mij naast de bovengenoemde waterkwantiteit en veiligheid problematiek specifiek inzetten voor het aanpakken van medicijn residu in oppervlaktewater, het aanpakken van blauwalg en de waterkwaliteit in het algemeen. Voor het op peil houden van de biodiversiteit is water van levensbelang. Dit geldt evenzeer voor ons als mens.

Karakterisering:

Ik ben sinds 1995 gildebroeder bij het schuttersgilde Sint Bavo in Raamsdonk. Ik heb daar 17 jaar in diverse functies in de Overheid (bestuur) gezeten. Als deken, deken-schrijver, deken rentmeester en hoofdman. Momenteel ben ik nog penningmeester in het kringbestuur van de overkoepelende kring Baronie en Markiezaat. Sinds 2013 ben ik lid van Rotaryclub Geertruidenberg waar ik ook verschillende bestuursfuncties heb bekleed waaronder secretaris, voorzitter en penningmeester. Voor beide verenigingen gelden de kernbegrippen broederschap en dienstbaarheid (bij Rotary fellowship en service genaamd). Het is vanuit die dienstbaarheid gedachte dat ik mij wil inzetten voor de maatschappij. Dit heb ik in de praktijk gebracht door een veelheid aan bestuursfuncties en vrijwilligerswerk voor onder andere KPJ, BAJK, ZLTO, Toeristisch platform en comité dodenherdenking. Ik zoek altijd naar verbinding want we moeten het toch samen doen.


 

JOHN VAN GORP


JOHN VAN GORP

Mijn naam is John van Gorp, geboren in 1965. Sinds 1996 getrouwd en vader van twee kinderen. Al sinds mijn geboorte ben ik woonachtig in Tilburg en sinds 1997 in de Tilburgse wijk Reeshof.

Dit kun je eigenlijk geen wijk meer noemen, gezien de 43.000 inwoners van dit stadsdeel, maar toch. Onze wijk wordt aan de noordzijde begrenst door het Wilhelminakanaal, welke in begin van 1900 gegraven is Oosterhout met Tilburg verbindt. Deze waterweg gaf Tilburg de kans om over water bereikbaar te worden en hiermee minder afhankelijk te zijn van Waalwijk. Om de hoogtes te overbruggen is het Wilhelminakanaal voorzien van een aantal sluizen, waaronder ook een unieke industrieel sluis ter hoogte van het begin van onze wijk. Deze sluis is ondertussen buitengebruik en via een nieuwe sluis is de doorvoer naar de rest van het kanaal veilig gesteld. Toch bereikte mij in 2010 alarmerende signalen, toen gesteld werd dat een sluis moest gaan vervallen. De sluis die moest gaan vervallen staat aan de andere zijde van de Reeshof en zorgt voor een overbrugging van 2,5 meter waterniveau tussen beide sluizen. Doel was om deze sluis te laten vervallen! Resultaat zou dan zijn dat over de gehele lengte van de Reeshof (ongeveer 8 km) het waterniveau 2,5 m zou dalen. Dit zou een beoogd effect hebben van grondwaterstanddaling die voor 50-60% van de Reeshof merkbaar zou zijn. Het beeld dat huizen zouden verzakken (bijna alle huizen zijn namelijk in de Reeshof op ‘staal gebouwd’) bezorgde de hele wijk onrustige momenten.

Samen met een groep bezorgde bewoners hebben we dit, in combinatie met gemeenteraad Tilburg en provinciaal bestuur van Brabant, met voldoende belang kunnen aankaarten bij de minister, waarmee zij dit onzalige plan heeft kunnen stoppen in 2018. 

Met bovenstaande in het achterhoofd en de wetenschap dat door de recente verdroging van 2018 de problematiek van dalende grondwaterspiegel een groter probleem vormt dan menigeen zou durven vermoeden, moeten we NU handelen. We moeten in actie komen om onze grondwaterstanden te stabiliseren en waar mogelijk te verbeteren. Dit is voor mij de reden om mezelf in te zetten voor de enige waterpartij met kennis van zaken, ‘Ons Water’. Stem op 15 maart 2023 op ‘Ons Water’ lijst 2, nummer 25.