JAN VAN GROOS


Naam                         

Jan van Groos (geboren 11 november 1960 te Goirle)

Woonachtig: Mr van Coothstraat 71, 5141 ER Waalwijk

[email protected]

 

Burgerlijke staat               

Getrouwd met Marion (sedert 1986), drie dochters: Suzanne (1990), Evelien (1992) & Judith (1996)

Twee kleinkinderen: Noud (2017) & Saar (2019)

 

Studie

Gymnasium- ß aan ‘RSG Koning Willem II’ te Tilburg (1973-1979)

Evangelische Hogeschooljaar te Amersfoort (basisjaar 1979-1980)

Algemene economie aan Erasmus Universiteit te Rotterdam (1980-1988)

 

Beroep                       

Docent Economie aan Guide de Brès te Amersfoort (1985-1988)

Docent Economie aan Willem van Oranje College te Waalwijk (1989-1995)

Adjunct-directeur Tweede fase bij Willem van Oranje College (1995-2006)

Wethouder gemeente Waalwijk (2006-2018) met Financiën; Openbare werken waaronder riolering; Verkeer, vervoer en waterstaat; Duurzaamheid en energiebesparing (oprichting energiecoöperaties) in de portefeuille + Coördinerend waterwethouder

Docent Economie aan Commanderij College te Gemert (2018-2021)

Docent Economie bij opleiding Bestuurskunde aan Avans Hogeschool te Den Bosch (2021-heden) 

 

Politieke functies

Lid Provinciale Staten Noord-Brabant namens SGP-RPF-GPV (1995-1999)

Burgerlid Provinciale Staten Noord-Brabant ChristenUnie-SGP (2003-2007 + 2022–heden)

Gemeenteraadslid te Waalwijk namens de ChristenUnie (2000-2006 + 2018-heden)

 

Bestuurlijke functies

  1. lid van verbondsbestuur GMV (1994-2003)

  2. voorzitter Regionaal Sectorenoverleg Jeugdzorg West-Brabant (1999-2003)

  3. ouderling van de Gereformeerde kerk te ‘s-Hertogenbosch (2007-2011 + 2015-2019)

  4. voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bergsche Maasveren (2008-2018)

  5. vicevoorzitter stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie & Duurzaamheid;

  6. voorzitter werkeenheid Hart van Brabant Samenwerking waterketen (2013-2018)

  7. voorzitter Regionale Energiestrategie Hart van Brabant (2014-2018)

 

Motivatie om me te kandidaat te stellen voor ONS WATER

Water is voor mij het meest bijzondere natuurelement. Zonder water kunnen we niet leven. We drinken het en koken er eten in. Zonder water zijn er ook geen dieren en planten, hebben we geen groenten en fruit. Mensen bestaan voor 60% uit water. Kortom: water is leven. Maar te veel water is levensbedreigend. We kunnen erin verdrinken. Stromend water kan verwoestend zijn. Water kan elektriciteit geleiden. Via water kunnen dodelijke bacteriën zich verspreiden.

Het waterschap houdt zich met veel van deze wateraspecten bezig: waterveiligheid (bescherming door dijken), waterkwantiteit (niet te veel maar ook niet te weinig) en waterkwaliteit (schoon water in sloten, rivieren, meren en beken; zuiveren van rioolwater; vervuilende stoffen uit het water houden). Veiligheid is wat mij betreft het belangrijkste aspect. Toch is het geen doen om ervoor te zorgen dat de kans op een overstroming 0% is. Dat is te duur – de waterschapslasten moeten door alle burgers worden opgebracht – en gaat vaak ten koste van de natuur. Ons Water is een partij die de juiste balans zoekt tussen bescherming, natuur en lasten. Daarvoor zet ik mij graag voor in.


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *