FARID EL-KHASSIM


Beste vrienden,

Ik heb besloten om mijzelf verkiesbaar te stellen voor de Waterschapsverkiezingen. Ik sta op de kandidatenlijst van “Ons Water”.

Ik zou het echt ongelooflijk leuk vinden als jullie massaal op mij gaan stemmen maar belangrijker nog op de nummer 1 van Ons Water Louis van der Kallen.

Het is belangrijk dat ons drinkwater veilig, betaalbaar blijft. Tevens is het belangrijk dat onze dijken en water invloeden goed van kwaliteit blijven zodat we in ons waterland veilig zijn en blijven.

Ons Water staat voor drinkwater, veiligheid en duurzaam waterbeleid.


JOHN MATHIJSSEN


JOHN MATHIJSSEN: 58 jaar

Calfven, Ossendrecht

Ik ben al vanaf 2012 politiek actief in de gemeente Woensdrecht en begaan met alles wat er nodig is voor een goed woon- en leefklimaat. De reden dat ik me beschikbaar heb gesteld is dat water daarbij een essentiële rol speelt.

Ik volg Louis van der Kallen, die voor mij een specialist is op het gebied van alles wat met water te maken heeft, al een aantal jaren. Zijn enthousiasme en kennis zijn van dien aard, dat we met z’n allen daar nog jarenlang profijt kunnen hebben.

Ik vind dat in het bestuur van het waterschap kennis en ervaring belangrijker zijn dan de invloed van landelijke partijen.

Met mijn plek op de kandidatenlijst steun ik Louis voor het behoud van ons prachtige Brabant.


JAN VAN GROOS


Naam                         

Jan van Groos (geboren 11 november 1960 te Goirle)

Woonachtig: Mr van Coothstraat 71, 5141 ER Waalwijk

[email protected]

 

Burgerlijke staat               

Getrouwd met Marion (sedert 1986), drie dochters: Suzanne (1990), Evelien (1992) & Judith (1996)

Twee kleinkinderen: Noud (2017) & Saar (2019)

 

Studie

Gymnasium- ß aan ‘RSG Koning Willem II’ te Tilburg (1973-1979)

Evangelische Hogeschooljaar te Amersfoort (basisjaar 1979-1980)

Algemene economie aan Erasmus Universiteit te Rotterdam (1980-1988)

 

Beroep                       

Docent Economie aan Guide de Brès te Amersfoort (1985-1988)

Docent Economie aan Willem van Oranje College te Waalwijk (1989-1995)

Adjunct-directeur Tweede fase bij Willem van Oranje College (1995-2006)

Wethouder gemeente Waalwijk (2006-2018) met Financiën; Openbare werken waaronder riolering; Verkeer, vervoer en waterstaat; Duurzaamheid en energiebesparing (oprichting energiecoöperaties) in de portefeuille + Coördinerend waterwethouder

Docent Economie aan Commanderij College te Gemert (2018-2021)

Docent Economie bij opleiding Bestuurskunde aan Avans Hogeschool te Den Bosch (2021-heden) 

 

Politieke functies

Lid Provinciale Staten Noord-Brabant namens SGP-RPF-GPV (1995-1999)

Burgerlid Provinciale Staten Noord-Brabant ChristenUnie-SGP (2003-2007 + 2022–heden)

Gemeenteraadslid te Waalwijk namens de ChristenUnie (2000-2006 + 2018-heden)

 

Bestuurlijke functies

 1. lid van verbondsbestuur GMV (1994-2003)

 2. voorzitter Regionaal Sectorenoverleg Jeugdzorg West-Brabant (1999-2003)

 3. ouderling van de Gereformeerde kerk te ‘s-Hertogenbosch (2007-2011 + 2015-2019)

 4. voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bergsche Maasveren (2008-2018)

 5. vicevoorzitter stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie & Duurzaamheid;

 6. voorzitter werkeenheid Hart van Brabant Samenwerking waterketen (2013-2018)

 7. voorzitter Regionale Energiestrategie Hart van Brabant (2014-2018)

 

Motivatie om me te kandidaat te stellen voor ONS WATER

Water is voor mij het meest bijzondere natuurelement. Zonder water kunnen we niet leven. We drinken het en koken er eten in. Zonder water zijn er ook geen dieren en planten, hebben we geen groenten en fruit. Mensen bestaan voor 60% uit water. Kortom: water is leven. Maar te veel water is levensbedreigend. We kunnen erin verdrinken. Stromend water kan verwoestend zijn. Water kan elektriciteit geleiden. Via water kunnen dodelijke bacteriën zich verspreiden.

Het waterschap houdt zich met veel van deze wateraspecten bezig: waterveiligheid (bescherming door dijken), waterkwantiteit (niet te veel maar ook niet te weinig) en waterkwaliteit (schoon water in sloten, rivieren, meren en beken; zuiveren van rioolwater; vervuilende stoffen uit het water houden). Veiligheid is wat mij betreft het belangrijkste aspect. Toch is het geen doen om ervoor te zorgen dat de kans op een overstroming 0% is. Dat is te duur – de waterschapslasten moeten door alle burgers worden opgebracht – en gaat vaak ten koste van de natuur. Ons Water is een partij die de juiste balans zoekt tussen bescherming, natuur en lasten. Daarvoor zet ik mij graag voor in.


HANS KOCX


Wie is: Hans Kocx

 

60 jaar geleden werd ik geboren in Breda. Na een aantal omzwervingen (maar wel binnen Breda) woon ik momenteel met mijn vrouw en onze zoon in de mooie wijk De Belcrum.

Na eerst 20 jaar in loondienst ervaring te hebben opgedaan in het bedrijfsleven (waaronder ruim 15 jaar bij de Primarkt Groep in Breda), ben ik nu alweer bijna 20 jaar zelfstandig ondernemer.

Ik draag dan ook het bedrijfsleven, en zeker de hardwerkende Mkb’er en ZZP’er, een warm hart toe.

Als eigenaar van een administratiekantoor ligt mijn focus als bestuurslid bij het waterschap uiteraard op de financiële kant van de zaak, maar zeker ook op innovatie, bedrijfsorganisatie, samenwerking (waar mogelijk bij voorkeur met het regionale bedrijfsleven), duurzaamheid en op betaalbaarheid (zo laag mogelijke belastingen).

Omdat de wetgever in al haar wijsheid heeft bepaald dat de zetels van de categorie bedrijven zijn opgeheven, en ik mijn kennis en 15-jarige ervaring in het waterschapsbestuur graag wil voortzetten en zeker niet verloren wil laten gaan, heb ik mij aangesloten bij Ons Water.

Een fractie, en zeker een lijsttrekker, die ik al jarenlang ken. En waarvan ik weet dat die dezelfde uitgangspunten hanteren als ik zelf. Maar die ook staan voor “eenheid in diversiteit”.

Waterschappen zijn niet alleen de oudste bestuurslaag van Nederland, maar zeker ook de bestuurslaag van de  toekomst. En die toekomst wil ik graag mede vorm geven.

De afgelopen 5 jaar hadden we 4 extreem droge zomers (zonder water, geen later !). En in 2021 nog een watersnood in Limburg. Er zijn vergaande zorgen over nieuwe en opkomende stoffen die onze waterkwaliteit bedreigen, alsmede medicijn- en drugsresten die ons water vervuilen. Er spelen momenteel vele vraagstukken waarbij water de hoofdrol speelt. In de eerste plaats uiteraard de klimaatverandering en alle problemen die dat veroorzaakt. Maar denk ook aan de landbouwtransitie, het stikstofprobleem, natuurherstel, klimaatadaptatie in het stedelijk gebied en niet te vergeten waar en hoe bouwen we die noodzakelijke 1 miljoen nieuwe woningen en waar faciliteren we onze bedrijven.

Water is bij dit alles de sleutel.

 

En als waterschap hebben we die sleutel in handen. Maar de vraag daarbij is wel, hoe zorgen we ervoor dat we die sleutelrol goed kunnen spelen, en we dit alles ook betaalbaar houden !

Naast 15 jaar bestuurlijke waterschap ervaring namens de fractie Bedrijven, heb ik in het verleden een ruime bestuurlijke ervaring opgedaan, onder andere als:

 • Lid van het algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel West-Brabant
 • Lid van het dagelijks bestuur van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland
 • Lid van de ontslagadviescommissie van het UWV
 • Lid van de Raad van Commissarissen van BrIM NV te Breda en de Indumij NV te Bergen op Zoom

 

Naast mijn huidige werk als eigenaar van een administratiekantoor, alsmede mijn huidige lidmaatschap van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta (en sinds 2015 als fractievoorzitter van de fractie bedrijven) , ben ik momenteel ook:

 • Voorzitter van 2 Verenigingen van Eigenaren te Breda
 • Bestuurslid van de Stichting Innovatiehuis West-Brabant

 

En last but not least;

 • Penningmeester van de Stichting Belcrum Beach te Breda (een stichting die ieder jaar, van april t/m oktober het enige echte stadsstrand van Breda mogelijk maakt).

 

Mijn 10 speerpunten de komende periode zijn:

 • Veiligheid – Onze dijken en andere waterkeringen zijn altijd prioriteit nummer één. Hier mag nooit een risico mee genomen worden, koste wat het kost. Op een robuuste en weloverwogen manier met aandacht voor toekomstige (langjarige) ontwikkelingen.
 • Waterbeschikbaarheid – Zorg voor voldoende water, niet te veel maar zeker in droge tijden ook niet te weinig. Houdt water zo lang mogelijk vast (waterbekkens) en voer (waar mogelijk) water aan. Laat water niet verloren gaan (hergebruik van bijv. gezuiverd water).
 • Waterkwaliteit – Zorg voor veilig, schoon en helder water. De flora en fauna in het water dienen gezond te zijn en moeten zich voldoende kunnen ontwikkelen. Verbeter de waterzuivering door medicijn- en drugsresten zo goed als mogelijk te filteren.
 • Innovatie – Kijk voor het oplossen van hedendaagse en toekomstige problemen naar nieuwe en innovatieve oplossingen. Denk daarbij ook “out-of-the box”. Werk hierbij samen en kijk naar best-practices zodat niet iedere keer het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.
 • Betaalbaarheid – Bij alle werkzaamheden en in de gehele organisatie moet efficiëntie en daardoor de betaalbaarheid voorop staan. Waardoor de kosten (belastingen) voor de burgers en bedrijven beperkt kunnen worden. Maximaal nut met minimale kosten !
 • Klimaatadaptatie en klimaatmitigatie – Heb een open oog voor de huidige (en toekomstige) klimaatveranderingen. Zorg voor maatregelen om de negatieve gevolgen daarvan te beperken (adaptatie) dan wel om de klimaatveranderingen te verminderen (mitigatie)
 • Samenwerking – Meer intensiever en innovatiever samenwerken met Gemeenten en het bedrijfsleven om zo efficiënter (en sneller) te werken en om de kosten van goed waterbeheer zo laag mogelijk te houden.
 • Verantwoordelijkheid – Kijk naar oplossingen voor het heden maar zonder toekomstige generaties te belasten met kosten en lasten. Zoals een verslechterend milieu of torenhoge schulden. En wees duidelijk: Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
 • Waterbewustzijn – Zorg voor meer waterbewustzijn bij burgers en bedrijven. Wees helder in de communicatie. Betrek zoveel mogelijk burgers, bedrijven maar ook scholen en kennisinstellingen bij het waterschap werk. Vertel wat we doen en waarom we het doen.
 • Continuïteit – Zorg ervoor dat het waterschap dé zelfstandige waterautoriteit blijft. Koester de kennis en kunde binnen de waterschappen en morrel niet aan hun organisatie en/of zelfstandigheid. Verdere schaalvergroting is niet wenselijk, samenwerking wel.

 

 

Daarom is mijn motto:

Zorg voor later, stem Ons Water !

En dan uiteraard bij voorkeur op mij, de nummer 5 van lijst 2.

Zodat mijn deskundigheid, jarenlange ervaring en no-nonsens beleid voortgezet kunnen worden.

Mag ik 15 maart aanstaande op uw stem rekenen ?


 

HANS VAN BRENKELEN

 


Naam

Hans van Brenkelen

Woonplaats

Zevenbergschen Hoek

Geboorte datum

10 december 1952

Geboorte plaats

Rotterdam

Burgerlijke staat

Gehuwd, vanaf 1977 met Cisca van Tetering. Wij hebben 2 zoons (Jildit en Gerwin).

Beroep

Gepensioneerd vanaf december 2018.

Mijn laatste werkgever was de gemeente Rotterdam in de functie van (financieel) beleidsmedewerker. (1981-2018)

Politieke functies

Raadslid gemeente Moerdijk en voorheen gemeente Zevenbergen (1990-heden). Waarvan van 2002 tot 2006 wethouder in de gemeente Moerdijk.

Bestuurlijke functies

Voorzitter Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek

(2e ) Voorzitter/secretaris postduivenorganisatie Brabant2000; RCC-West; PV Ons Genoegen.

Motivatie

Gezond water is van levensbelang als bron van leven voor mens en natuur. Mensen gebruiken het als drinkwater, voor recreatie, scheepvaart, landbouw en proceswater voor de industrie. Voor planten en dieren die in het water leven, is het de natuurlijke omgeving.

Onze totale waterhuishouding komt steeds dichter bij ons via allerlei media kanalen gezien de klimaatveranderingen. Ook op lokaal niveau worden wij er bij betrokken. Dit gegeven heeft mijn persoonlijke belangstelling gewekt. Ik wil mij persoonlijk inzetten om de totale waterhuishouding voor mens en natuur in onze regio in goede banen te leiden. Vandaar mijn aansluiting bij OnsWater en mij verkiesbaar te stellen voor de Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

 


THEO DE JONG, BERGEN OP ZOOM


Even voorstellen.

Ik ben Theo de Jong en ik ben 60 jaar oud. Naast mijn werkzaamheden, als SP-raadslid in de gemeente Bergen op Zoom, heb ik grote affectie met de natuur en cultuurlandschap op de Brabantse Wal. Terugkijkend zie je hoe het landschap en ook de natuur is veranderd als gevolg van de economische vooruitgang. Hiermee moeten we zorgvuldig omgaan en goed waterbeheer is daarom ook een prioriteit.

 

Waarom het Waterschap?

Water is een eerste levensbehoefte voor mens, dier en natuur.

Het vinden van een goede balans tussen watergebruik, grondwaterspiegel, afwateren of vasthouden vind ik uitermate belangrijk.

We merken duidelijk dat het klimaat veranderd en dat de schaal steeds vaker uitslaat van het ene uiterste naar het andere. Hittestress en verdroging moet teruggedrongen worden en daar tegenover staat mogelijk extreem veel wateroverlast.

Het is en blijft een lastige opgave. We hebben de kennis in huis om ons waterbeheer goed in te richten. Het is dus belangrijk door samenwerking een goede balans te bereiken.

Goed beheer zal uiteindelijk ook bijdragen aan een goed klimaat in de toekomst.

Het is in het belang van ons allemaal en de generaties na ons.

Daarom; Stem ‘ONS WATER’!

Theo de Jong.


 

ELLY VAN DE RIET – BARTELS


Ik ben Elly van de Riet.

Ik ben woonachtig in Bergen op Zoom.

Ik ben moeder van 2 kinderen.

Samen met mijn man hebben wij camping de Dassenplas te Bergen op Zoom.

Van april tot oktober ben ik altijd druk met mensen.

Ik ben tevens ook een paarden coach. Met onze shetlander help ik mensen van jong tot oud. Dat doen we buiten in de natuur. Of met de deelnemers lopen we een stuk over het natte laarzen pad of langs de Dassenplas. In de rust, wat heel bijzonder is om te wandelen met weinig geluid.

Behalve dat van de vogels.

Ik sta op plek 19 van lijst 2 Ons Water.


 

HANNEKE WILLEMSTEIN


Hanneke Willemstein
Hanneke (1976) is sinds 2014 actief als gemeenteraadslid voor lokale partij GBSV in Alphen-Chaam de laatste jaren ook fractievoorzitter. Ze werkt als zelfstandig journalist en redacteur voor diverse opdrachtgevers. Hanneke heeft oog voor de mens achter het verhaal. Ook heeft ze warme belangstelling voor alles wat met kunst en cultuur te maken heeft en was ze onbezoldigd actief voor verschillende organisaties op dat gebied. Haar politieke motivatie is het (mee)bouwen aan een zelfbewuste samenleving.

Hanneke woont met haar man en vier kinderen in Chaam.

„Ik stel me verkiesbaar voor het waterschap omdat ik het belangrijk vind om beter voor onze kwetsbare omgeving te zorgen. Het waterschap klinkt vaak als een ver-van-mijn-bed-instantie, maar is voor onze huidige én toekomstige generaties ontzettend relevant. Het waterschap heeft o.a. als taken te zorgen voor droge voeten en voldoende schoon water. Daarnaast is natuurbeheer een belangrijk speerpunt. ‘Ons Water’ is niet gebonden aan een landelijke politieke partij of enig andere ideologische beweging. Transparantie en integriteit zijn voor ons de uitgangspunten van ons handelen. Wij willen er zijn voor burgers en bedrijven. Om onze doelen te bereiken is, naast intensievere samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten, voor mij participatie erg belangrijk.

Met een van huis uit maatschappelijke betrokkenheid vind ik dat we samen verantwoordelijk zijn voor de wereld waarin we leven. Alleen commentaar leveren vanaf de zijlijn is dus te makkelijk; dan moet je er zelf ook iets aan doen. Mede hierdoor kwam ik in 2014 in de gemeenteraad van Alphen-Chaam voor de lokale partij GBSV Chaam. Raadslid ben ik nog steeds met veel energie en plezier. Vorig jaar ben ik benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Een hele interessante taak die ik enthousiast ben aangegaan. Wat ik belangrijk vind, is dat er vertrouwen is in de politiek, of beter gezegd: dat dit vertrouwen weer terug kan komen. Democratie werkt naar mijn idee het beste als volksvertegenwoordigers elkaar aanvullen. Ik wil binnen het waterschap op het gebied van burgerbetrokkenheid en -participatie graag meer invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid voor inwoners bij het omgaan met hun leefomgeving. Daarnaast zet ik me graag in voor een duurzame balans tussen mens en wereld, voor onze generatie én de generaties na ons.

Kortom, ga stemmen op 15 maart 2023, kies ‘Ons Water’ lijst 2 nummer 6: Hanneke Willemstein


Meer over mij weten?

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/hanneke-willemstein-497a1912/

Facebook:
https://www.facebook.com/hanneke.willemstein/


KANDIDATEN 2023


kallen van der louis01. LOUIS VAN DER KALLEN, BERGEN OP ZOOM


02. JAN SLENDERS, RAAMSDONK


03. JOHN VRINDS, ROOSENDAAL


04. MR. BETTY GOOS, BREDA 

 

 


05. HANS KOCX, BREDA


06. HANNEKE WILLEMSTEIN, CHAAM


07. LINDA JORISSEN-OOMEN, WERNHOUT 


8. PETER VERSCHUREN, RAAMSDONK


9. HANS VAN BRENKELEN, ZEVENBERGSCHEN HOEK


ooms chris10. CHRIS OOMS, LEPELSTRAAT

 


11. JAN VAN GROOS, WAALWIJK


12. CORNE WELTEN, LAGE ZWALUWE


RAADSLEDEN 2014_201813. HENK VAN KOMEN, KAATSHEUVEL 


hermus piet14. PIET HERMUS, ZEVENBERGSCHEN HOEK 


15. SELIN KARAR, BERGEN OP ZOOM


16 PETRA GROENEWEGEN-DE MÖNNINK, ETTEN-LEUR


17. ADRIENNE VAN GORP-ADAM, RIEL


18. DOMIEN VAN DEN BERG, MADE


19. ELLY VAN DE RIET – BARTELS, BERGEN OP ZOOM


borm wil20. WIL BORM, ETTEN-LEUR


IMG_711821. MARC AUGUSTIJN, HOOGERHEIDE


22. JOHN MATHIJSSEN, OSSENDRECHT


23. MONIQUE VAN OORSCHOT- GOOSSENS, BERGEN OP ZOOM


24. CEES VAN GILS, ETTEN-LEUR


25. JOHN VAN GORP, RIEL


26. ERIK VAN WERKHOVEN, HALSTEREN


juten piet27. PIET JUTEN, BERGEN OP ZOOM 

 


28. FARID EL-KHASSIM, BERGEN OP ZOOM


29. THEO DE JONG, BERGEN OP ZOOM


PETRA GROENEWEGEN-DE MÖNNINK


Petra Groenewegen-de Mönnink (07-11-1949),
Grauwe Polder 58,
4876NB Etten-Leur.


Opleiding:
commerciële economie (niet afgemaakt),
diverse managementtrainingen en leergangen voor bedrijf en politiek.


Werkervaring:
DGA Inter Baarslag Hardenberg BV,
Inter Baarslag Hardenberg BV.

Aard van het bedrijf:
internationaal en nationaal transport, op- en overslag.

Bedrijfsactiviteiten:
transport binnen Europa,
daarnaast op- en overslag van goederen.

Specialisme:
volumetransporten,
tevens adviesbureau voor transport en logistieke zaken.

Functies binnen het bedrijf:
financieel directeur (DGA) Inter Baarslag Hardenberg BV,
Directeur Inter Baarslag advies.

Duur 45 jaar:
1975 – heden,
locatie Hardenberg, Overijssel, Nederland,
transport en overslag en beheer onroerend goed.


Nevenfuncties:
Lokaal Brabant,
bestuurslid van 2020 tot heden.

Seniorenraad Etten-Leur,
lid van 2022 tot heden.

CCR Surplus,
voorzitter vanaf april 2022 tot heden.

Lid dagelijksbestuur:
oudheidkundekring JanutenHoute,
voorzitter commissie PR en Communicatie,
maart 2017 – dec 2019 (1 jaar en 9 maanden).

Raadslid VVD:
VVD Hardenberg,
2016 – 2018 (2 jaar),
locatie Hardenberg, Overijssel, Nederland.

Bestuurslid:
World Trade Center ( WTC ) Hengelo,
2009 – 2017 (8 jaar).

Bestuurslid algemeen adjunct:
Hospice Havezathe Hardenberg/Dalfsen,
2009 – 2016 (7 jaar).

Werd lid van de VVD fractie in 2006,
fractievoorzitter Liberaal Hardenberg:
Gemeente Hardenberg,
2007 – 2016 (9 jaar).

Als raadslid in de gemeente Hardenberg zet ik mij in voor meer transparantie voor burgers. Het moet duidelijk zijn wat wij als gemeente doen en waarom wij bepaalde keuzes maken. Ik ben er voor de burgers en via de website www.liberaalhardenberg.nl kunt u op de voet volgen waar wij mee bezig zijn en zelf onderwerpen aandragen.

Lid Raad van Toezicht:
Alfa-college,
2003 – 2012 (9 jaar).

Lid van de Raad van Toezicht. Koersbepalen, onderwijs op MBO niveau op kwaliteit toetsen en de aansluiting van de opleiding op de praktijk te verbeteren.

 

Talkshowhost:
RTV Hardenberg,
2005 – 2012 (7 jaar).

Programmamaker, samensteller, interviewer. 
Mijn doel bij het interviewen is om net dát stukje extra te laten zien van iemand. Wat beweegt iemand, wat schuilt er achter de keuzes in iemands leven en welke dromen zijn er?

Lid van raad van Toezicht:
SUTC – Stichting Uniforme Transport Code,
2003 – 2012 (9 jaar).

 

Voorzitter:
Overijssels Platform Verkeer en Vervoer,
1997 – 2011 (14 jaar).

Het OPVV behartigt de belangen van werkgeversorganisaties op het gebied van infrastructuur in Overijssel. Dit in samenwerking met de provinciale en gemeentelijke overheden.

Bestuurslid:
SOOB,
2000 – 2011 (11 jaar).

Stichting Opleiding en Ontwikkeling Beroepsgoederenvervoer zet zich in voor gedegen opleidingen en houdt zich bezig met relevante ontwikkelingen in de transportsector.

Lid van raad van bestuur:
sVa / Stichting Vervoeradres,
2003 – 2011 (8 jaar).

Namens TLN lid van de raad van Commissarissen:
BVA Beurtvaartadres,
2003 – 2011 (8 jaar).

 

AB en DB lid:
Transport en Logistiek Nederland,
1996 –  2007 (11 jaar).

Als transportondernemer DE plek om mee te denken over de koers van de organisatie en het transportbeleid (nationaal en internationaal) mede te bepalen.
Zowel als Algemeen Bestuurslid als Dagelijks Bestuurslid heb ik met veel plezier de belangen behartigd van de sector.

Vicevoorzitter:
Kamer van Koophandel Zwolle,
1999 – 2006 (7 jaar),
locatie Zwolle, Overijssel, Nederland.

Vicevoorzitter:
ETT,
2000 – 2005 (5 jaar),
locatie Enschede, Overijssel, Nederland.

Vicevoorzitter en voorzitter:
IKH Industriële Kring Hardenberg,
2000 – 2004 (4 jaar).

AB lid:
VNO-NCW,
1995 – 2000 (5 jaar).

Als voorzitter van de Unie voor Vrouwelijke Ondernemers maakte ik deel uit van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW.
Een hele interessante periode waarbij ik veel ervaring heb opgedaan met de vele onderwerpen die op ondernemersgebied spelen. Daarnaast leverde het een groot, divers netwerk op.

 


Eigenaar:
Inter Baarslag PR en Communicatie,
mei 2003 – mei 2012 (9 jaar).


Bestuursfuncties in Periode 1990 tot 2000:

NCOV Algemeen bestuur,
algemeen bestuurslid.

UVON Unie voor vrouwelijke ondernemers Nederland,
voorzitter.

FCEM Wereld Organisatie voor Vrouwelijke Ondernemers,
algemeen bestuurslid.     

Vechtdal College (brede middelbare scholengemeenschap),
algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

Arachne (Vrouwenadviesbureau overheid),
algemeen bestuurslid.

WVM (VNO-NCW Overijssel),
algemeen bestuurslid.

IWA (Instituut werkeloosheids- en achterstandsvraagstuk),
algemeen bestuurslid.

SER Euregio,
algemeen bestuurslid.

VVD Kamercentrale Overijssel,
dagelijks bestuurslid  (vorming en scholing).

TLN Regio Midden,
algemeen bestuurslid.