MR. BETTY GOOS 


MR. BETTY GOOS 

 

Personalia:

Naast mijn gezin van 4 uitwonende kinderen en vier kleinkinderen ben ik momenteel actief als algemeen bestuurslid  bij Waterschap Brabantse Delta en heb ik zitting in een parkeergroep en sport regelmatig.. Hiervoor vele gemeentelijke en maatschappelijke functies vervuld en studies gevolgd. 

Motivatie

De natuur en duurzaamheid hebben altijd al mijn interesse gehad. Allereerst omdat ik geboren en getogen ben op het platteland in de omgeving van Breda en al 46 jaar woonachtig ben in een groene omgeving in Breda. De natuur is een groot goed waar we zuinig op moeten zijn. Dit alles resulteerde dat ik in 2014 afgestudeerd ben in Recht en Duurzaamheid aan de Tilburg University, met het onderzoek naar de achterblijvende ontwikkeling van zonne-energie. Het waterschap heeft met vele wet en regelgeving te maken.

‘Ons Water’

Het Waterschap heeft als kerntaken de zorg voor schoon water, droge voeten en voldoende water. Om te anticiperen op de klimaatverandering worden mitigerende en adaptieve maatregelen genomen. ‘Ons Water’ is een regionale en onafhankelijke partij die naast de genoemde doelen gaat voor veiligheid van en voor het water. Om de doelen te bereiken is, naast samenwerking met de agrarische en industriële sector, participatie met Gemeentelijke en andere overheidsinstanties van groot belang. Hier sta ik zeker voor open.

Gezien mijn wetenschappelijk en bestuurlijke opleiding en brede maatschappelijke ervaring wil ik me graag inzetten voor het ontwikkelen en continueren van de doelen gebaseerd op duurzaamheid. Stem daarom op mij nr. 4 van lijst 2 Ons Water.