DE DRIE POLDERS

 

 


| jaar 2 | nr. 048 | 19-03-2019 |

| DE DRIE POLDERS | 

(geluid aanzetten in video).

Over Marc Augustijn, de sportvisserij en het gemaal de Drie Polders dat ten behoeve van de landbouw de polders ten westen van Ossendrecht bemaalt.

 


 

 

MARC AUGUSTIJN


IMG_7118

MARC AUGUSTIJN: 48 jaar en fanatiek sportvisser.

 
De reden dat ik me beschikbaar heb gesteld is de geplande verzilting van het Volkerak – Zoommeer. Jarenlang heb ik de discussie hierover langs de zijlijn gevolgd. Steeds hopende dat men wel zou inzien dat dit plan onverantwoord is, ecologisch maar ook financieel.
 
Groot was dan ook mijn verbazing dat de regering toch besloten heeft om het Volkerak Zoommeer te verzilten.
Ondanks dat de overlast van blauwalgen geheel is verdwenen, blijft de politiek vasthouden aan achterhaalde plannen. Het dreigt een prestige project te worden dat kost wat kost door moet gaan.
 
Afgelopen jaar kwam ik in contact met Louis van der Kallen, die zich enorm inspant om dit plan als nog van tafel te krijgen. Ik vind het dan ook een eer om op de lijst te staan en wil me graag inzetten om dit prachtige natuurgebied te behouden.