OVER WATER – 173: OP WIE DAN?

 

| 05-02-2019 | 08.15 uur |


 

OVER WATER – 173: OP WIE DAN?

 

Op 20 maart zijn er de statenverkiezingen waarvoor de landelijke partijen zich vrijwel allemaal en in alle provincies warmlopen. In de optiek van de landelijke partijen gaat het niet of nauwelijks om de provincies en hun plannen voor de komende jaren maar om de samenstelling van de Eerste Kamer die gekozen worden door de straks nieuwgekozen statenleden.

Maar op 20 maart zijn er ook de waterschapsverkiezingen. Tot 2008 deden daar geen partijen aan mee. Tot 2008 werden de waterschapbesturen gekozen via het personenstelsel. De kiezer stemde op een persoon en niet op een partij of lijst. Gevolg de gekozenen waren vooral partijloze deskundigen die zich maar op één ding concentreerden: hoe om te gaan met water zodat tegen de minste kosten de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de economische waarde (voor boeren, natuur en transport) van water zo optimaal mogelijk werden benut.

Waterbeheer is een overheidsactiviteit met een lange adem. Je moet bijvoorbeeld nu al maatregelen nemen om in 2050 aan bijvoorbeeld de normen van waterveiligheid te kunnen gaan voldoen. Voor een goed, duurzaam waterbeheer is vooral een lange termijnvisie nodig. Dijken en bemalingssystemen bouw je niet voor enkele tientallen jaren maar voor honderden jaren. De meeste van onze dijken liggen er al honderden jaren. Dat blijkt ook uit de afschrijvingstermijnen van de investeringen die waterschappen doen voor bijvoorbeeld uw veiligheid. Die zijn bij waterschappen gemiddeld een veelvoud van die bij gemeenten. Dat leidt ook tot een geheel andere schuldenpositie. Een gemeente met een schuldquote van 100 % is een armlastige gemeente met als gevolg relatief hoge belastingtarieven.  Een waterschap met veel dijken kan wel een schuldquote hebben van meer dan 300 % zonder dat dit als een arm waterschap zal worden aangemerkt of dat de tarieven verhoudingsgewijs heel hoog zijn. Als voorbeeld het waterschap Brabantse Delta waar ik zelf al jaren bestuurslid van ben. Dit waterschap heeft een schuldquote van ruim 300 % en zit qua belastingtarieven bij laagste 40 % van de waterschappen. Waterschappen worden vaak omschreven als een ‘rijke’ overheid. Terwijl ze in werkelijkheid de overheid zijn met de meeste en langstlopende schulden. Alleen die schulden zijn niet gemaakt om te consumeren maar om te investeren in de toekomstige kwaliteit en veiligheid van het werkgebied van de waterschappen.

Een goed bestuurd waterschap heeft een lange termijnvisie die tientallen jaren vooruitkijkt. Als voorbeeld verwijs ik graag naar mijn motivatie rond een dijkverbeteringsproject in Geertruidenberg. Hierbij verwees ik naar het kostenverschil gezien over een periode van 100 jaar.

100 jaar vooruit denken zit bij de meeste partijtijgers van de landelijke partijen niet in de genen. Denken over de volgde verkiezingen (4 jaar later) blijkt voor sommigen al nauwelijks haalbaar. Voor het waterschapsbestuur geldt dat vaak pas een generatie later de baten zichtbaar worden van wijze besluiten. En dat korte termijn denken in de toekomst vaak duur uitpakt. Ons Water gaat voor de lange termijn. De lijst van Ons Water bestaat vooral uit mensen die hun sporen in het waterschapsbestuur verdiend hebben en die het waterschapsgebied goed kennen. Het zijn geen ‘partijtijgers’ met de ambitie het in de politiek ver te schoppen. Zij willen hun kennis graag in brengen in het belang van het waterbeheer in West-Brabant. Voor hun kwaliteiten lees dan Over Water 172 of kijk onze kandidatenlijst eens door en link door.

Louis van der Kallen

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

3 reacties

 1. Henk Schouwenaars

  ‘Sporen verdiend in het waterschapsbestuur’
  Je kunt het vervangen door hobbyisten en het hele artikel krijgt een andere kleur.
  Om in kleur te blijven: deskundig en waterbetrokken past ook goed bij landelijke partijen. Lange termijn verantwoordelijkheid nemen en dragen ook!
  Henk Schouwenaars
  Betrokken waterschapsbestuurder
  PvdA Brabantse Delta

 2. Beste Henk,

  Hobbyisten klinkt voor mij bijna als een soort geuzennaam voor bestuurders met een sterke motivatie, passie en betrokkenheid bij Ons Water. Vóór taakgericht, betrouwbaar en betaalbaar waterbeheer. Vóór veilige dijken, schoon en voldoende water voor iedereen. Vóór samenwerking met álle gemeenten (ongeacht politieke zetelverdeling).

  Dat is niet socialistisch, maar realistisch: Water trekt zich namelijk niets aan van politieke stromingen of gemeentegrenzen. Laat de kerntaken van het waterschap niet vertragen of duurder worden door politiek botsende en klotsende voorkeuren. Laat het waterschap goed samenwerken met álle gemeenten. En geef gemeenten de ruimte om -voor eigen rekening – politiek gekleurde extra fraaie maatregelen toe te voegen.

  Ik heb grote waardering en respect voor bestuurders – met verschillende politieke voorkeuren- die met passie samenwerken voor ‘Ons’ Water. Vandaar mijn voorkeur voor lijst 3 Ons Water. Ik zou het bijzonder waarderen om met jou samen – met de passie van hobbyisten- over taakgericht, betrouwbaar en betaalbaar waterbeheer te praten.

  Met vriendelijke groet,
  John Vrinds, weg- en waterbouwer, lijst 3, kandidaat 3

 3. Waterbeheer is een vak apart. De benodigde deskundigheid en niet mi der de kennis van de samenhangen in het gebied zijn erg belangrijk. Dat bleek twee jaar terug weer eens toen er bij een calamiteit in het oosten des lands fouten werden gemaakt die de scheepvaart veel onnodige problemen opleverden. Het beheer was vehrokkeld aanbesteed en de beheerders misten het overzicht en de samenhang. Daarom zijn waterschappen broodnodig. Naast deskundigheid is er wel een politieke component omdat belangen tegenstrijdig kunnen zijn. Zie de Hedwichepolder of nu het waterstandprobleem waarbij boeren. burgers en natuurbeheerders verschillende voorkeuren hebben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *