SAMENWERKEN

 


| jaar 2 | nr. 040 | 13-03-2019 |

| SAMENWERKEN | 

(geluid aanzetten in video).

Ons Water vindt het belangrijk dat het waterschap goed samenwerkt met gemeenten. Daarom zijn we blij dat gemeentelijke ambtenaren belast met het waterbeleid op onze lijst staan. Zoals Corné Welten van de gemeente Drimmelen. Maar ook een oud waterschap ambtenaar als Domien van den Berg uit Made. 

 


 

 

GAT VAN DEN HAM

 


| jaar 2 | nr. 030 | 08-03-2019 |

| GAT VAN DEN HAM | 

(geluid aanzetten in video).

Domien van den Berg vertelt over zijn Gat van den Ham.

 


 

 

WATERZUIVERING DONGEMOND

 


| jaar 2 | nr. 014 | 23-02-2019 |

|  WATERZUIVERING DONGEMOND | 

(geluid aanzetten in video).

Domien van den Berg vertelt over de problemen bij het zuiveren van afvalwater en over de weg van een druppel van het ene kind naar het andere kind.

 

 

 


 

 

CV DOMIEN VAN DEN BERG

 


Motivatie kandidaatstelling

 

Ik ben opgegroeid tussen de sloten op het platteland van het Liesbos.
In 1975 heb ik bewust gekozen voor een baan in het “water”.
Ik ben 43 jaar werkzaam geweest met het Waterbeheer. Eerst als analist voor het onderzoek
van watermonsters, later als toezichthouder WVO (Wet Verontreiniging Oppervlaktewater),
heb ik veel ervaring opgedaan met de Handhaving.
Bij Defensie heb ik veel ervaring op gedaan met de daadwerkelijke uitvoering ofwel
het veldwerk op het gebied van bodem, grond-, hemel-, afval- en oppervlaktewater.
Bij Defensie heb ik ook de ervaring opgedaan van gehandhaafd te worden.
In bestuurlijke zin heb ik ervaring op Rijks-, Gemeentelijk-, Waterschaps- en verenigingsniveau.
Wateroverlast en de droogte hebben “water” weer de plaats op vele agenda’s gegeven,
die een goed Waterbeheer verdiend. Water is van levensbelang voor mens, dier en plant.
De mens heeft dus een zorgplicht voor de toekomst.

 

Persoonlijke gegevens

Naam                             Domien van den Berg

Adres                             Wijngaardstraat 17

Woonplaats                     4921 ZK Made

Geboortedatum               6 juni 1953

Geboorteplaats                Breda

Burgelijke staat               Gehuwd en twee dochters reeds uitwonend

 

Opleiding 

1970  MULO A en B

1974  HBO-A , Analytisch chemisch

1976  Kandidaat technisch chemicus

1980  Hoger NVA waterkwaliteitsbeheer techniek afvalwaterzuivering

1993  Biologische reiniging van grond en grondwater

1996  Hydro-ecologische effectenvoorspellingen

1998  Biotechnologische in-situ bodemsanering 

2001  Integraal Waterbeheer

Vele cursussen op gebied van bodem- en waterbeheer

 

Werkervaring :

augustus 1973 – juni 1974    :  stage op diverse laboratoria.

juli 1994 – oktober 1975      :   Vervullen dienstplicht bij Garde Jagers te Schaarsbergen

november 1975 – mei 1992  :  Rijksinstituut Zuivering van Afvalwater, waarvan 2 jaar op laboratorium te Lelystad en overige tijd op meetstation te Keizersveer.

mei 1982 – november 1988  :  Hoogheemraadschap van West-Brabant bij de toenmalige afdeling Industriewater. Hier heb ik zowel het waterschap van binnen als van buiten leren kennen.

oktober 1988 – 1 juli 2018 :     Dienst Gebouwen Werken en Terreinen van Defensie. (Werd later Dienst Vastgoed Defensie), medewerker Milieu,projectleider bodemsanering en adviseur waterbeheer.

1 juli 2016 – 1 juli 2018    :      Gedetacheerd bij Rijksvastgoedbedrijf (Binnenlandse Zaken) als adviseur waterbeheer.

1 juli 2018 – heden           :      Vervroegd pensioen.

 

Bestuurlijke ervaring 

1969 tot 1973    :  Algemeen bestuurslid KPJ Liesbosch                  

1988 tot 1990    :  Milieuadviseur Madese Natuurvrienden

1982 tot 1990    :  Secretaris D66 afdeling Made en Drimmelen

1990 tot 1997    :  Raadslid gemeente Made en Drimmelen

1990 tot 1994    :  Recreatieraad Nationaal Park de Biesbosch

1989 tot 2004    :  Lid algemene vergadering Waterschap Land van Nassau (voorheen Waterschap de Ham)

1992 tot 1999    :  Voorzitter werkgroep milieu stedenband Made – Kozmin.

1998 tot 2002   :   tweede secretaris smartlappenkoor Made op z’n Hollands.

1998 tot 2005   :   penningmeester smartlappenkoor Made op z’n Hollands.

2000 tot 2005   :   jeugdsecretaris Madese Boys

1995 tot heden  :   lid algemene vergadering Waterschap Brabantse Delta (voorheen Hoogheemraadschap van West-Brabant)

2004 tot heden :   Coördinator opleidingen Harmonie en tamboerkorps St Caecilia